Contact us     โทร :   062-802-6666 (คุณหญิง)
Follow us


 

 


tleงานช่างและการเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน
ในการสร้างบ้านไม้สักทอง นั้นใช้ความชำนาญอย่างมาก ในงานไม้  การออกแบบให้เหมาะสม
ซึ่งทีมช่างของนวภูมิบ้านไทย  นั้น
มีประสบการณ์มากถึง 30 ปี ทั้งผู้ขายเจ้าของธุรกิจ และ  ทีมช่าง และ ทีมออกแบบ
เราให้ความ ใส่ใจกับทุกขั้นตอน ในการสร้างบ้านตั้งแต่ โครงสร้าง งานทำสี จนถึง ส่งมอบงาน และการรับประกันให้ลูกค้า 


การจัดส่งบ้านให้ลูกค้า

ในการขนส่ง จะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนส่ง 
ซึ่งบ้านแต่ละหลัง ระยะทางพื้นที่หน้างาน รถในการขนส่งจะไม่เท่ากัน ค่าจัดส่งจึงไม่เท่ากันค่ะ

 
 


การก่อสร้างบ้าน

 การขึ้นโครงสร้างบ้าน ระยะเวลก่อสร้างบ้านใช้ระยะเวลา
30 - 45 วัน 
บ้านแต่ละหลังระยะเวลาก่อสร้างไม่เท่ากัน 


 
 
อายุการใช้งานของบ้านไม้สักอยู่ที่ 40-50 ปี
ความแข็งแรง 40-50 แต่ความสวยงามเช่นงานสีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
 
เราจึงเลือก วัสดุส่วนใหญ่ อย่างเช่น งานสี ลูกค้าจะกังวลเรื่องสีที่ซีดเร็ว เราเลือกใช้สีที่ดูแลตัวบ้านให้กับลูกค้า
เพื่อยืดอายุการใช้งานและความคงทนที่มากขึ้น รวมถึง
น็อต สกรู เรามียางรองให้อีกชั้นเพื่อเวลาฝนตก
น้ำจะไม่เข้ามาในตัวบ้าน ไม่เกิดการรั่วซึม